Pengertian, Hukum, dan Syarat Zakat Menurut Islam

zakat menurut islam

Pengertian, Hukum, dan Syarat Zakat Menurut Islam – Pada materi sebelumnya sudah kita bahas lengkap mengenai Pengertian dan Contoh Perbuatan Zuhud. Kali ini kita akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam lagi lebih tepatnya tentang materi zakat menurut islam. Simak penjelasan berikut

Zakat fitrah

Pengertian

Menurut bahasa

Zakat fitrah menurut bahasa yaitu berarti ‘bersih’, ‘suci’, ‘subur’, ‘berkat’ dan ‘berkembang’.

Menurut istilah

Zakat fitrah menurut istilah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh mereka yang mampu utk menebus dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggunganya.

Hukum

Zakat fitri hukumnya wajib bagi orang yang mampu melaksanakanya.kewajiban tsb telah disampaikan rosulullah pada bulan ramadhan tahun kedua umat muslim.

Jenis dan Kadar Zakat

Kadar zakat yang dikeluarkan adalah  sebanyak satu sa atau sekira 2,5 kg atau 3 liter, jika hendak membayar zakat dengan uang maka jumlah uang sesuai dengan harga makanan pokok tsb. Jenis zakatnya yaitu mkanan pokok yang kita makan sehari-hari

Waktu mengeluarkan zakat

 • Waktu ta’jil yakni dilakukan sejak awal bulan ramadhan tiba hingga akhir bulan ramadhan sebelum waktu maghrib tiba.
 • Waktu wajib yakni semenjak matahari terbenam sampai sebelum shalat subuh di hari idul fitri.
 • Waktu afdal yakni sejak selesai shalat subuh sampai sebelum pelaksanaan shalat idul Fitri.

Baca juga

Pengertian dan Macam-macam Hari Kiamat

Pengertian Iman Menurut Bahasa, Istilah, dan Syar’i

Hukum Qiradh Menurut Islam

Zakat mal

Pengertian

Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang yang dikeluarkan utk membersihkan harta yang dimilki dengan cara memberikanya pada orang yang berhal menerimanya.

Syarat

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dilakukan untuk zakat mal

 • Beragama islam
 • Merdeka (tidak hamba sahaya)
 • Harta milik sempurna (tidak merupakan pinjaman dari orang lain)
 • Harta mencapai satu nisab yakni batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan
 • Sudah satu tahun dimiliki

Harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal

 • Emas dan perak

Nisab emas   : 93,3 gram (pendapat lain 85 gram)

Nisab perak  : 624 gram

Kadar zakat  : 2.5%

 • Harta perniagaan

Nisab : senilai dengan emas

Kadar : 2,5%

 • Pertanian

Nisab : 750 kg / 5 wasaq

Kadar : 10% apabila tidak ada tambahan pada biaya pengairan

5% apabila ada biaya pengairan

 • Harta temuan / rikaz yakni harta yang terpendam yang ditemukan harta tu sudah tidak bertuan lagi kadar zakatnya yaitu 20%.

Orang yang berhak menerima zakat

 1. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit,tidak mempunyai pekerjaan,dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 2. Miskin adalah orang yang keadaannya mempunyai sedikit hata dan penghasilan,dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 3. Amil adalah orang yang mempunyai tugas utk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai selesai.
 4. Muallaf adalah orang yang masih lemah hatinya spt baru masuk islam
 5. Riqab adalah zakat yang digunakan utk memerdekakan budak dari majikanya utk membebaskanya.
 6. Gharim adalah orang yang mepunyai banyak hutang. Hutang itu bkan utk maksiat tapi utk kebaikan
 7. Sabillilah adalah segala usaha yang bertujuan utk menegakan agama allah spt dakwah
 8. Ibnu sabil adalah orang kehabisan bekal saat perjalanan dan perjalanan itu bkn maksiat spt perjalanan utk menuntut ilmu.

Ringkasan

Secara bahasa zakat artinya berkembang atau tumbuh, Sedangkan secara istilah zakat adalah salah satu rukun islam yang berkaitan dengan harta.

Kewajiban zakat tidak menyeluruh kepada setiap muslim, melainkan pada yang mampu membayarnya saja.

Zakat memiliki kedudukan penting pada seorang muslim, kedudukan penting ini juga terlihat dalam ayat-ayat alquran.Dalam banyak kesempatan allah menyandingkan perintah zakat dengan perintah salat.

Sekian artikel yang dapat materikita tulis hari ini. Jangan lupa baca materi tentang Pendidikan Agama Islam yang lain di blog ini. Terima kasih semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *